Česká daseinsanalytická společnostÚvodní stránka

DA psychoterapie

DA Výcvik

DA Setkání

Členství v ČDS


Členství v ČDS

V případě, že máte zájem stát se členem České daseinsanalytické společnosti,
vyplňte přihlášku, včetně 2 doporučení stávajících členů ČDS.

Přihlášku odešlete na e-mail: da-info@email.cz.

Na nejbližší schůzi představenstva bude Vaše žádost o přijetí projednána.
Posléze budete o přijetí  uvědoměni a požádáni o zaplacení členského příspěvku.
 
Výše členských příspěvků se od roku 2019 se zvyšuje na 500,- Kč.
Pokud člen ČDS nezaplatí členský příspěvek za období dvou a více let, bude jeho členství ukončeno.

Číslo účtu společnosti je: 2600139216 / 2010
IBAN: CZ7020100000002600139216; SWIFT: FIOBCZPPXXX
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmeníPřihláška za člena České daseinsanalytické společnosti

registrované u MVČR dne 6. 12. 2002 pod VS/1-1/51983/02-R
 

Já, níže podepsaná/ý se tímto hlásím ke členství v České daseinsanalytické společnosti. Byl/a jsem seznámen/a sestanovami společnosti a zavazuji se k jejich dodržování, placení členských příspěvků a účasti na valné hromadě.

 Jméno, příjmení a akademické tituly ………………………………………….....

 Datum narození ………………………………………………………………….

 Povolání, profese ………………………………………………………………….

 Zaměstnavatel ………………………………………………………………….

 Psychoterapeutické vzdělání ano / ne  (zakroužkujte volbu)  v letech ..................

 Daseinsanalytický výcvik ano / ne (zakroužkujte volbu ) v letech ..................

 Jiný výcvik (specifikujte) ...................................................................................v letech ..........................

 Uveďte, prosím, čím byste mohli přispět k činnosti společnosti (např. přednášky, publikační činnost, správa webu, organizační schopnosti, účast na diskusích, apod.)

 ………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………….

 Kontaktní adresa ………………………………………………………………….

 Telefonní čísla ………………………………………………………………….

 E-mail ………………………………………………………………….

 V …………………….dne ……………………………

 Podpis……………………………….

 Doporučení ( jméno, kontakt):

 
1. ………………………………………………………………………………………

 
2. ………………………………………………………………………………………


Přijat za člena dne: …………………………………………………………………